امنیت در آینه قوانین و مقرراتبيشتر

قانون راجع‌ به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور

قانون راجع‌ به تعيين وظايف و  تشكيلات شوراي امنيت كشور
مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي
 
ماده 1- به منظور بررسي جريانات و پيش‌‌آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتّخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن، شوراي امنيت به مسئوليت وزير كشور عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
الف ـ جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل‌‌هاي مربوط به وقايع حساس امنيتي‌‌ـ سياسي ـ اجتماعي كشور جهت بهره‌برداري سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش‌بيني تحولات آتي.
ب ـ برقراري ارتباط با شوراي تأمين استان‌ها و دريافت گزارشات نوبه‌اي از وضع امنيتي، سياسي اجتماعي هر استان.
ج ـ مشخص نمودن سياست‌هاي عام امنيت داخلي كشور در چهارچوب قوانين مصوبه.
د ـ تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي كشور در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
هـ ـ پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجرا تصميمات متخذه در شورا.
و ـ هماهنگ نمودن موارد مشترك با شوراي عالي دفاع.
ماده 2ـ امنيت كشور و حفاظت از شخصيت‌ها و اماكن و تأسيسات بر عهده وزارت كشور است و در مواقع لزوم، ارتش و سپاه بايد هماهنگ با وزارت كشور در حفظ و برقراري امنيت داخلي كشور عمل نمايند.
ماده 3ـ اعضاي شوراي امنيت كشور عبارتند از:
1ـ وزير كشور.
2ـ يكي از مشاوران مقام رهبري در شوراي عالي دفاع به تعيين آن شورا.
3ـ رييس ستاد مشترك ارتش.
4 ـ فرمانده كل سپاه پاسداران.
5ـ مسئول اطلاعات كل كشور.
6ـ رييس شهرباني كل كشور.
7ـ سرپرست كميته‌هاي انقلاب اسلامي.
8ـ فرمانده ژاندارمري كل كشور.
تبصره 1ـ وزير كشور مي‌تواند يك نفر از اعضاي كميسيون شوراها و داخلي مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور و دادستان كل انقلاب را براي شركت در جلسه شوراي امنيت كشور دعوت نمايد.
تبصره 2ـ شوراي امنيت، صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي شود و تصميم‌گيري در امور مذكور بر عهده وزير كشور است.
تبصره 3ـ تشكيل شوراي امنيت به دعوت وزير كشور دو هفته يكبار الزامي است و جلسات فوق‌‌العاده به پيشنهاد وزير يا يك سوم از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود.
تبصره 4ـ هر يك از اعضاي شوراي امنيت، مي‌تواند در صورت عدم امكان حضور، نماينده‌اي تام‌‌الاختيار براي شركت در جلسات شورا معرفي نمايند.
تبصره 5ـ چنانچه موضوع مورد بررسي در جلسات شورا به دستگاه اجرايي خاصي ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترين مقام اجرايي مربوط الزامي است.
تبصره 6ـ شوراي امنيت كشور مي‌تواند به منظور بررسي مقدماتي مسائل تخصصي امنيتي، كميته‌هايي تشكيل دهد.
تبصره 7ـ دبيرخانه شوراي امنيت كشور در وزارت كشور زير نظر وزير كشور تشكيل مي‌شود و روش كار آن در اولين جلسه شوراي امنيت كشور تنظيم و تصويب خواهد شد و اعضاء و كاركنان دبيرخانه بايد به تأييد شوراي امنيت و حكم وزير كشور تعيين ‌شوند.
ماده 4ـ مسئول امنيتي در استان استاندار است. استاندار موظف است شوراي تأمين استان را هر 10 روز يكبار تشكيل دهد.
تبصره ـ جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروري به تشخيص استاندار و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌گردد.
ماده 5ـ وظايف شوراي تأمين استان عبارتست از:
الف‌ـ جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان.
ب ـ گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور.
ج ـ ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور.
د ـ تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها.
هـ ـ برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستان‌ها و بخش‌هاي تابعه.
ماده 6 ـ شوراي تأمين استان مركب خواهد بود از:
1ـ استاندار(رييس شورا).
2ـ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه در مركز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مستقر در مركز استان.[1].
3ـ رييس شهرباني استان.
4ـ فرمانده ژاندارمري استان(بالاترين مقام ژاندارمري در استان).
5ـ فرمانده نظامي در استان(درصورت وجود).
تبصره ـ در صورتي كه چند نيروي انتظامي در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شركت خواهند نمود.
6ـ سرپرست كميته انقلاب اسلامي(در صورت وجود).
7ـ مسئول كل اطلاعاتي در استان.
تبصره ـ استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تأمين استان دعوت نمايد.
ماده 7 ـ شوراي تأمين شهرستان‌ها با وظايف مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان انجام وظيفه خواهد كرد و تركيب آن به شكل زير خواهد بود.
1ـ فرماندار(رييس شورا).
2ـ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در شهرستان.
3ـ فرمانده ژاندارمري محل.
4ـ رييس شهرباني.
تبصره ـ فرماندار مي تواند دادستان شهرستان را براي شركت در شوراي تأمين شهرستان دعوت نمايد.
5ـ فرمانده نظامي محل(در صورت وجود).
6ـ سرپرست كميته انقلاب اسلامي(در صورت وجود).
7 ـ مسئول اطلاعاتي شهرستان.
ماده 8 ـ در بخش‌هايي كه حداقل صد هزار نفر جمعيت داشته باشد شوراي تأمين با وظايف مشابه شوراي شهرستان تشكيل مي‌گردد.
اعضاء شورا عبارتند از:
1ـ بخشدار (رييس شورا).
2ـ فرمانده سپاه پاسداران.
3ـ فرمانده ژاندارمري محل.
4ـ رييس شهرباني(در صورت وجود).
ماده 9 ـ شوراي تأمين مانند شوراي امنيت كشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي‌گردد و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزارت كشور(استاندار، فرماندار، بخشدار) مي‌باشد.
ماده 10 ـ حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تأسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تأمين مطرح و بررسي و به حسب مورد بر عهده نهادها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذاشته مي‌شود.


 

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین