قوانین جامعه اطلاعاتیبيشتر

قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران

از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
مصوب 7/7/1366 مجلس شوراي اسلامي
 
ماده 16ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي‌دهد:‌
1ـ مأموريت
پيشگيري، كشف، شناسائي و خنثي كردن فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري، موارد ايجاد نارضايتي، نفوذ جريانات سياسي و ايجاد اختلال در انجام مأموريت به منظور حفظ و صيانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها از طريق حفاظت پرسنل، اطلاعات، اسناد ، مدارك، اماكن، تأسيسات، وسايل و تجهيزات و امنيت ارتباطات با رعايت اصل 156 قانون اساسي.
2ـ وظايف
الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها .
ب ـ كشف و خنثي نمودن توطئه‌ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي و خرابكاري.
ج ـ تهيه طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي حفاظتي در زمينه حفاظت اخبار، اطلاعات،‌اسناد، مدارك، تأسيسات، اماكن، تجهيزات و پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها و نظارت بر اجراي آنها.
د ـ آموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها در زمينه‌هاي حفاظتي و آموزش تخصصي پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات.
هـ ـ گزارش اطلاعات و اخبار امنيتي غيرنظامي واصله به وزارت اطلاعات.
و ـ كشف و شناسائي فعاليت‌هاي سياسي پرسنل و نفوذ جريانات و تشكل‌هاي سياسي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها.
ز ـ كشف و شناسائي موارد كم كاري و كارشكني و تخلف در انجام مأموريت و گزارش آن به مسئولين مربوط.
ح ـ مطلع نمودن فرماندهان از مواردي كه براي انجام مأموريت‌شان ضروري بوده و در صلاحيت آنان است.
ط ـ بررسي صلاحيت امنيتي پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها.
ي ـ انجام كليه امور مربوط به صدور پروانة‌حمل سلاح شكاري و كمري و مهمات مربوط در سطح ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها.
ك ـ طرح ريزي و انجام عمليات فني حفاظت اطلاعاتي و كنترل ارتباطات در سطح ارتش و ورارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته به آنها.
تبصره 1ـ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك منصوب مي‌گردد و مستقيماً تحت امر مقام رهبري انجام وظيفه مي‌نمايد و عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.
تبصره 2ـ ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند پشتيباني‌هاي پرسنلي و لجستيكي مورد نياز را در چارچوب جداول سازمان مربوط كه به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد، در اختيار قرار دهند.
تبصره 3ـ رئيس سازمان حفاظت اطلاعات موظف است در موارد براندازي و نيز خرابكاري‌هاي مهم، دادستان كل كشور و فرمانده كل سپاه پاسداران را سريعاً در جريان قرار دهد.
تبصره 4ـ سازمان حفاظت اطلاعات موظف است موارد انحرافات عقيدتي، سياسي و اخلاقي پرسنل را كه در جريان مأموريت‌هاي خود مطلع مي‌گردد، به سازمان عقيدتي سياسي منعكس نمايد.

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین