وزارت در آینه قوانین و مقرراتبيشتر

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز

 
از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز
مصوب 7/6/90
 
ماده 7-در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد راديو اكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات موثر يا مهمات آنها با توجه به مقدار و ميزان خسارت احتمالي انبوه بوده است وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم      مي‌نمايد.
تبصره-آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 20- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین