وزارت در آینه قوانین و مقرراتبيشتر

قانون امور گمركي

 
از قانون امور گمركي
مصوب22/8/90
 
ماده 103-وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي‌شود بايد در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرهاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله‌ها يا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي‌شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه‌هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راه‌هاي مجاز گمركي خارج شود.
تبصره1-اسكله‌ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راه‌هاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره2-..............
ماده119- علاوه بر معافيت‌هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت‌هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها   و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد:
الف-...........
ب-............
پ-............
ت..............
ث- اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات.
تبصره1- اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
تبصره2- مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي‌شود.
 ماده122-ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف-..........
ب-...........
پ-..........
ت-..........
ث-.........
ج-...........
چ-سامانه (سيستم) هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كنندههاي كوچك اعم از ريز دوربينها و ريز ميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده‌هاي خاص و پوشش با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم) هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم( مونيتورينگ)و سامانه (سيستم) هاي رمز كننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد.
تبصره 1-ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسي قرار مي‌گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني،سموم و مواد آلي كه به‌عنوان كالاي دو منظوره مورد سوء استفاده بيوتروريزم قرار مي‌گيرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي‌گيرد.
تبصره2-فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي‌گردد.

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین