ارتباط با ما


 با تشکر از مراجعه شما به سایت وزارت اطلاعات، راه‌های ارتباطی به شرح زیر می باشد:

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765