مقاله ها
مقاله : شناخت جنگ نرم از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی

نظام بین‌المللی طی دهه‌های گذشته به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد با تغییرات ساختاری و کارکردی عدیده‌ای روبرو بوده و هست. در دوران جنگ سرد ایدئولوژی سیال-اقتصادی در قدرت نقش داشت و اکنون فرهنگ است که در شکل دادن به هویت‌ها، تعلقات دشمنی‌های مردم و دولت‌ها، جای ایدئولوژی را گرفته است.
دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در مقابله با جمهوری اسلامی ایران از طریق روش‌های نظامی و امنیتی دهه اول از دهة دوم و سوم به بعد با تکیه بر قدرت نرم خودشان به بهره‌گیری از راهبرد جنگ نرم روی آوردند، در حال حاضر این راهبرد در سال‌های آغاز دهة چهارم شدت بیشتری یافته است. که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. این جریان فرهنگی‌ و سیاسی برای تأثیرگذاری بر ذهنیت جامعه که در برگیرنده فکر، اخلاق و ایمان مردم است تلاش می‌کند.
دشمنان بر این باورند که: اولاً انقلاب اسلامی گفتمان نوینی را پدید آورده است که بعد فرهنگی آن ارجح بر سایر ابعاد است.
ثانیاً: طبق تأکید تافلر این واقعیت به سبب احیای نظام ارزشی مبتنی بر خصایص فرهنگی «مذهبی و ملی» هویت نوینی را در مردم جامعه شکل داده است که متمایز از هویت سایر ملل مسلمان است.
انقلاب اسلامی به عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی جدید ضربه سنگینی بر استیلای جهان غرب وارد کرده است. نظام سلطه تمامی اشکال براندزای سخت از جمله شورش، کودتا، و جنگ نظامی را در یک دهه بر ضد انقلاب تجربه کرد. لیکن ایستادگی و مقاومت ملت ایران تحت رهبری حضرت امام (ره) قدرت‌های مستکبر را بر این واقعیت رهنمون ساخت که استفاده از گزینه سخت و نظامی نمی‌تواند در برابر ایمان و اعتقاد مردم ایران کارآمد باشد. بلکه موجبات برانگیختن وحدت و همبستگی هرچه بیشتر ملت ایران را فراهم می‌کند. چنین شد که این قدرت‌ها لاجرم بر شکست خود در راهبرد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردند و مقابله پیچیده‌تر از پیش، تقریباً از دهه دوم آغاز شد که از آن با رویکرد جدید در چارچوب بهره‌گیری از روش‌های نرم یاد می‌شود.
تقابلی که رهبری معظم انقلاب از همان دهه هفتاد و با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیراً جنگ نرم آن ‌را گوشزد کرده مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواند.از این رو ضروری است با تدابیر از پیش اندیشیده شده دامنه و سطح این نوع جنگ و نیز مبانی و ابعاد آن باز شناخته شود.
این مقاله تلاشی است در جهت شناخت چیستی و چگونگی شکل‌گیری اهداف و ویژگی‌های جنگ نرم از دیگاه مقام معظم رهبری. بدیهی است شناخت بیشتر جنگ نرم می‌تواند به مفهوم سازی و شناخت بیشتر این پدیده همچنین بهبود مدیریت امنیت ملی کشور در خصوص تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کمک نماید.
نویسنده در این مقاله ابتدا به پیشینة جنگ نرم اشاره نموده و در ادامه اهداف سیاسی و فرهنگی این جنگ را بر می‌شمارد. سپس ابزارهای جنگ نرم را بیان داشته و راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن را نام می‌برد.