مقاله ها
1
مقاله گفتمان راهبردی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی- قسمت اول
  چکیده
هدف از تدوین این مقاله، ارایه تصویری روشن از منویات و راهبردها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و امور مرتبط با این موضوعات است.
جامعۀ آماری پژوهشی این مقاله، سخنان موجود (چاپ شده یا در سایت) مقام معظم رهبری از سال 66 تا ابتدای سال 93 در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در قالب 131 مورد (اعم از بیانات، خطبه‌ها، پیا‌م‌ها و...) احصا گردید. سپس 244 عنوان گویا و رسا برای تک تک مطالب استخراج شد و طبق تاریخ بیانات، در جداول مربوط دسته‌بندی شدند. 16 کلیدواژه‌ مهم نیز از همین عناوین استخراج شد. در نهایت با استفاده از جداول و نمودارهای تهیه شده، بررسی آماری و تحلیلی روی این سخنان انجام گرفت و معرفی راهبرد مقام معظم رهبری در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، ارایه گردید. در ادامه با جمع‌بندی این بیانات و کلیدواژه‌ها و عناوین احصا شده، منویات و دغدغه‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب 7 مورد طبقه‌بندی شد. از جمله: تأکید بر نقش حاکمیت و قوای سه گانه در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی و سپس مبارزه و مقابله قاطعِ حاکمیت با مفاسد اقتصادی و تأثیر آن بر حفظ نظام جمهوری اسلامی؛ تأکید خاص بر نقش دولت و میدان‌داری دولت بر پیشگیری یا مقابله با مفاسد اقتصادی، تأکید بر کمک به سرمایه‌گذاری سالم از طریق مبارزه با مفاسد اقتصادی، تأکید بر نقش دشمن و ضرورت مقابله عملی با آمریکا از طریق مبارزه با مفاسد اقتصادی و... . همچنین پیام کلیدی و راهبردی که به عنوان نقشه راه برای دستگاه‌های مبارزه کننده با فساد، محسوب می‌شود، معرفی گردید. 
 
 مقدمه
 
موضوع «اقتصاد» در حال حاضر مهم‌ترین مسأله در کشور بوده و چند سال متوالی است که مقام معظم رهبری اسامی سال‌ها را با توجه به اهمیت مسایل اقتصادی و با هدف ساماندهی حرکت عمومى کشور در زمینه اقتصاد[1]، تبیین می‌فرمایند. به عنوان مثال: سال 88 (اصلاح الگوی مصرف)، سال89 (همت و کار مضاعف)، سال90 (جهاد اقتصادی)، سال91 (تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)، سال92 (حماسه سیاسی حماسه اقتصادی) و سال 93(اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی).
اشارات معظم‌له به مهار تورم، ایجاد آرامش و خاموش کردن تلاطم اقتصادی[2]، اقتصاد مقاومتی[3]، مقابله با تحریم‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادی و... نشان‌دهنده اولویت‌های کاری نهادهای مرتبط در دولت و نظام است. با این حال نقش وزارت اطلاعات در زمینه بررسی چالش‌های اقتصادی و ارایه راهبردهای کلان برای تسهیل چرخه اقتصاد کشور در راستای تأمین امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی، پررنگ و مشهود است.
در این زمینه، وزارت اطلاعات با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کارهای عمیق، پایه‌ای و درازمدت[4]، دو وظیفه خطیر را پیش رو دارد:
1- عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری در حوزه مقابله با چالش‌های اقتصادی مثل تحقّق صحیح اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فسادمالی، قاچاق، تحریم، تورم و... .
2- کمک راهبردی و مشورتی (با توجه به دسترسی به اطلاعات پنهان) به نهادهای تصمیم‌ساز نظام به منظور زمینه‌سازی برای حل مسایل و معضلات اقتصادی.
در نتیجه، با تحقّق صحیح و کامل اقتصاد مقاومتی و حل این مشکلات، علاوه بر جلب رضایت حضرت امام خامنه‌ای و ملت وفادار ایران، کارآمدی نظام شیعی و نظریه مترقی ولایت فقیه در برابر جهانیان و ملت‌های اسلامی نمایان می‌شود.
با نگاه به وظایف دستگاه‌های مرتبط در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی واین‌که در حال حاضر «مسایل اقتصادی دغدغه جدی نظام» است، هدف از تدوین این مقاله، ارایه تصویری روشن از منویات و راهبردها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و امور مرتبط با این موضوعات است تا فهم مشترکی بین متولیان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این حوزه حاصل گردد و به عنوان یک نقشه راه منسجم، در دسترس آنان قرار گیرد.
روش‌شناسی پژوهشی این مقاله،روش تحلیل محتوا (به عنوان رویکردی متن مدار) است. بدین‌گونه که تمام سخنان معظم‌له مورد بررسی قرار گرفت و مطالب مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در قالب مطالعه موردی به تعداد 131 مورد مشخص گردید. سپس عناوینی گویا و رسا برای تک تک مطالب مشخص و در جداول مربوط دسته‌بندی شد و کلیدواژه‌ها از روی آنها استخراج و مورد مطالعه و بررسی آماری و تحلیلی قرار گرفتند.
امید است این مقاله بتواند موجب بارش فکری و ایده‌پردازی توسط خوانندگان شده و آنان را در تصمیم‌سازی کلان و تبیین و ارایه راهبردها و افق‌های نو یاری نموده و جهت‌ها و اولویت‌های پیشِ‌رو را برای آنان روشن‌‌تر نماید.
*******
ادامه دارد

[1] این شعارهاى سال حلقه‌هایى بود براى ایجاد یک منظومه‌ى کامل در زمینه‌ى مسایل اقتصاد؛ یعنى اصلاح الگوى مصرف، مسأله‌ى جلوگیرى از اسراف، مسأله‌ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسأله‌ى جهاد اقتصادى، و امسال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهایى است که می‌تواند حرکت عمومى کشور را در زمینه‌ى اقتصاد ساماندهى کند؛ می‌تواند ما را پیش ببرد. 3/5/1391
[2]آنچه که در درجه‌ى اوّل در زمینه‌ى اقتصاد لازم است، یکى ثبات و آرامش و خاموش کردن تلاطم عرصه‌ى اقتصادى است، یعنى این تلاطمى که وجود دارد، چه تلاطم ذهنى مردم، چه آنچه در بازار وجود دارد، این را بایستى با تدبیر... [حل کرد]. یک مسأله هم مسأله‌ى مهار تورّم است، یکى هم تأمین نیازهاى اساسى مردم است؛ اینها چیزهاى اولویّت‌دارى است که بایستى در درجه‌ى اوّل مورد توجّه قرار بگیرد؛ 6/6/1392
[3] ما چند سال پیش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم. همه‌ى کسانى که ناظر مسایل گوناگون بودند، می‌توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. ... هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان می‌توانست مشاهده کند. 3/5/1391 و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 29/11/1392
[4] بیانات مقام معظم رهبری  در تاریخ 12/12/1389