داستان های اطلاعاتی
دوشنبه 17 بهمن 1390 دوستي صميمانه

توضيحات:

 تانگ سان پارك در سال 1965 براي ثبت نام در دانشگاه جرج تاون به واشنگتن رفت. او ضمن تحصيل با ژنرال پارك جانگ هي (رئيس جمهور كره در1961)دوستي صميمانه اي برقرار كرد.
 
در تابستان 1960تانگ سان پارك به كره جنوبي بازگشت .پارك به دليل اندوخته هاي تجربي تانگ سان تحت تاثير او قرار گرفت او داراي روابط اجتماعي زياد با آمريكائي ها در واشنگتن و پوشش مناسبي به جهت شركت هاي كره اي داشت.
 
تانگ سان براي كسب نفوذ و قدرت لازم براي دفاع از منافع شغلي خود و منافع سياسي كره تصميم گرفت يك كلوپ خصوصي تشكيل دهد و خود آنرا اداره كند اين كلوپ را در مجله جرج تاون در واشنگتن كه يكي از مراكز بزرگ مراودات اجتماعي است تاسيس كرد .تانگ سان به واسطه كمك مالي مستقيم دولت كره جنوبي در سال 1961 يك هتل اجاره كرد كه بعد ها نام كلوپ جرج تاون به خود گرفت.
به مدت چندين سال، برگزيدگان جامعه واشنگتن، طبقات ثروتمند و قدرتمند به اين كلوپ مراجعه مي كردند در سال 1970 افراد پارلماني مشهوري چون اعضاي دولت مانند دبير دفاع مل وين لرد،  وزير دادگستري ويليام بي ساكسب و حتي معاون رئيس جمهور جرالد فورد در آنها به چشم مي خوردند.
كلوپ جرج تاون به عنوان مقر عملياتي سياي كره(سازمان اطلاعاتي كره جنوبي) محسوب مي شد و مي توان گفت اين كار بهترين سرمايه گذاري بود كه تا كنون اين سازمان انجام داده بود .
تانگ سان با تزيين كلوپ ،ارائه برنامه هاي جذاب وسايل وامكانات رفاهي توانست در آغاز كار يكصد و شصت طرفدار استخدام كند .
اين افراد به طبقات واشنگتن تعلق داشته وطبقات اداري، تجاري، كابينه، ارتش را شامل مي شدند.
تعداد اعضاء رو به افزايش مي گذاشت و چون پارك حد اكثر سعي خود را در جهت ارضاي خواسته هاي آنان به عمل مي آورد تعداد افرادي كه به او اعتماد مي كردند و او را به مانند عضوي از خود مي پنداشتند بيشتر وبيشتر مي شد آنها همه چيز را با او در ميان مي گذاشتند از مسائل خانوادگي تا مشكلات شخصي و كاري.
پارك در حالي كه كلوپ جرج تاون را اداره ميكرد ماموريت جاسوسي خود به نفع سياي كره را انجام مي داد و اطلاعات را جمع آوري و به عنوان عامل نفوذي انجام وظيفه مي نمود. او مشغول تهيه فيش و تشكيل پرونده براي اعضاي گنگره، مقامات عالي رتبه اداري، گروههاي فشار، بازرگانان وفرماندهان نظامي بود.
پارك در اكتبر 1962 با كيم چانگ پيل(رئيس سياي كره) ملاقات كرد اين ملاقات ها افزايش يافته و در هر مرحله اطلاعات جمع آوري شده در مورد شخصيت هاي ذي نفوذ در دولت كندي واحساسات آناتن نسبت به كره و ... تحويل رئيس سياي كره مي شد اوهمچنيين اطلاعاتي در باب كمك هاي مقامات آمريكا به سئول وتمايلات برگزيدگان آمريكايي به كره جنوبي تحويل كيم داد.
 
حجم اطلاعاتي كه او به رؤساي خود مي داد رهبران كره اي را شگفت زده مي كرد(گزارش هاي مقامات بلند پايه آمريكا) اين موفقيت ها موجب همكاري تنگاتنگ بين كيم و پارك شد.
در سال 1965 سياي كره كمك هاي مالي خود به پارك را افزايش داد و از آن پس او ساليانه دويست و شصت هزار دلار كمك مالي براي فعاليت هاي خود دريافت مي كرد.
اين كمك ها باعث شد تا پارك كلوپ خود را مجهز به ميكروفن و دوربين هاي مخفي فيلمبرداري نمايد .كلوپ جرج تاون يكي از ايستگاهاي مراقبت كامل بود كه در پناه آن ماموران كره اي مي توانستند يك كار قابل ملاحظه اي را انجام دهند.
گزارش ها بر اساس موضوع، عنوان و افراد طبقه بندي مي شد ماموران ويژه در سفارت كره جنوبي در مورد عادات ومشكلات شخصي اعضاي كلوپ پرونده سازي مي كردند تا در وقت مناسب از آن براي شانتاژ عليه اعضا استفاده كنند.
پارك علاوه بر جمع آوري اطلاعات موفق شده بود عواملي را در درون مقامات آمريكايي استخدام نمايد يكي از اصلي ترين مستخدمين او سوزي تامسون بود او به عنوان معاون كارل آلبرت رئيس مجلس سمت بالايي را اشغال كرده بود .
گزارش هاي سيا او را به عنوان يكي از عوامل سياي كره در جذب شخصيت هاي سياسي و ديپلماتيك و جمع آوري اطلاعات از آنان محسوب مي كرد.
 
تلاشهاي پارك به شهر واشنگتن محدود نمي شد .او ارتباطات تجاري و دوستانه اي با ادويس ادوارد نماينده لوئي زيانا زماني كه او در سال 1971 فرماندار شد برقرار كرد با تشويق پارك ادوارد تعداد هواپيما هاي اعطايي به نيروي هوايي كره جنوبي را افزايش داد و با ارائه نقشه كارخانه پتروشيمي لويي زيانا (توسط ادوارد) دو كارخانه پتروشيمي كره جنوبي در اولسان و يوسو ساخته شد.
در سال 1973 تلاش هاي پارك از نظر سياي كره به يك موفقيت بي شائبه نائل آمد. اين مامور مخفي حجم عظيمي از اطلاعات در مورد موقعيت سياسي و نظامي آمريكا جمع آوري كرده بود . او توانسته بود از ارتباطش با اعضاي مجلس و ساير شخصيت هاي دولتي در مورد حمايت از منافع كره جنوبي در ايالات متحده به عنوان يك عامل نفوذي نهايت بهره برداري را بنمايد.
در پايان سال 1974 فعاليت هاي نسبتا آشكار تانگ سان پارك بخاطر افشا شدن خاتمه يافت و تفحص در باب فشار و نفوذ هايي كه اعمال كرده بود اعلام گرديد.