پژوهشی
فراخوان مقاله علمي دانشكده اطلاعات

همايش ملي روش‌هاي تحليل اطلاعات

پر واضح است كه حفظ ثبات، نظم و امنيت كشور در شرايط پرتلاطم موجود منطقه و تحولات پرشتاب آينده، در گروي هوشياري، مراقبت، پايش و رصد مستمر و عالمانه انواع تهديدات، مخاطرات سنتي و منابع نوظهور است و اين مهم، منوط به بهره‌مندي نهادهاي حاكميتي از رويكردها، روش‌ها و ابزارهاي جديد در عرصه توليد داده‌هاي حساس و حياتي از يك سو و تجزيه و تحليل دقيق، معتبر و روش‌مند اين داده‌ها از سوي ديگر مي‌باشد. علاوه بر اين، به تجربه ثابت‌ شده است كه بروز مخاطرات و مشكلات جدي در حوزه نظم، ثبات و آرامش به دليل برخي خلاء‌هاي تحليلي و توجه ناكافي نهادهاي اطلاعات‌محور و هوشمند به روش‌هاي جديد تجزيه و تحليل داده‌هاي كمي، كيفي و تركيبي مي‌باشد، كه اين خود به مرزبندي و جدايي نهادهاي تخصصي ذي‌ربط با مراجع علمي، متخصصان و پژوهشگران دانشگاهي و نيز محققان فعال در نهادهاي مدني باز مي‌گردد. در واقع، پيش‌فرض اصلي آن است كه منشاء و ريشه اصلي تمامي تحليل‌هاي راهبردي و عملياتي به يافته‌هاي نظري در رشته‌هاي مختلف علوم انساني (به خصوص علوم رفتاري) و نيز علوم پايه و مهندسي باز مي‌گردد. لذا استفاده از دستاوردهاي روش‌شناختي اين علوم مي‌تواند تاثير بسزايي در ارتقاء و تقويت بنيه تحليلي و ايجاد شرايط اشراف و تسلط كامل‌تر بر موقعيت‌ها، روندها و پيش‌آگاهي از فرايند شكل‌گيري تهديدات، منابع ظهور خطر، محاسبه دقيق ريسك‌ها و هم‌چنين غربال‌گري، تفسير دقيق و حرفه‌اي انواع داده‌هاي انساني، فني، علائم، بصري، زيستي، فيزيكي، الكترونيكي، شيميايي و مهم‌تر از همه، تركيب و تجميع داده‌هاي جمع‌آوري شده، داشته ‌باشد.
     با درنظرگرفتن مجموع ملاحظات فوق‌الذكر و نيز امواج و روندهاي بسيار پرخطر و تهديد‌آفرين پيش‌رو (در سطح ملي، منطقه‌اي و نظام بين‌المللي) تشريك مساعي و هم‌فكري ميان نهادها و سازمان‌هاي متولي امنيت ملي از يك سو و جامعه دانشگاهي و پژوهشي كشور از سوي ديگر، ضروري و حياتي مي‌باشد و صرف‌نظر از پاره‌اي تفاوت‌ها و تنوعات فكري، همگان بايستي به جد در پي تامين منافع ملي و حفظ منابع، ارزش‌ها و دستاوردهاي كلان كشور باشيم.

براين اساس، دانشكده اطلاعات بعنوان نهادِ مادرِ آموزشي و پژوهشي در عرصه‌ هاي اطلاعاتي و امنيتي، در نظر دارد همايش ملي روش‌هاي تحليل اطلاعات را با مشاركت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و علمي كشور كه هدف اصلي آن، بهره‌ مندي حداكثري از تمامي ظرفيت هاي علمي - پژوهشي و حرفه ‌اي جامعه دانشگاهي در عرصه روش‌ شناسي تحليلي مي‌باشد، برگزار نمايد.
از اين ‌رو از پژوهشگران و صاحبان ‌نظر دعوت به عمل مي‌آيد تا مقالات خود را براساس يكي از محورهاي ذيل تا تاريخ 15/12/94 به صندوق پستي: تهران 1438-16765 (دبيرخانه همايش) ارسال نمايند.            
محورها:
الف) معرفت‌شناسي تحليل اطلاعات
1. نظريه‌هاي محلل در اطلاعات و امنيت (نظريه‌هاي كاركردگرايي- نوكاركردگرايي- عقلاني- مطالعات ديني ...)
2. تحليل‌گر و فرآيند تحليل اطلاعات
3. عدم قطعيت و تحليل اطلاعات
4. خطاهاي ادراكي در تحليل اطلاعات

ب) كاربست روش‌هاي تحليل در اطلاعات و امنيت
1. روش‌هاي تحليل متون و اسناد
2. روش‌هاي تحليل تصميم‌هاي راهبردي
3. روش‌هاي توليد برآورد
4. روش‌هاي سنجش وضعيت امنيتي
5. روش‌هاي تحليل فريب
6. روش‌هاي تحليل رفتارهاي  جمعي
7. روش‌هاي تحليل محيط‌ امنيتي
8. روش‌هاي تحليل ثبات در نظام‌هاي سياسي
9. روش‌هاي تحليل منازعات و  بحران‌هاي ملي و بين‌المللي
10. روش‌هاي تحليل احزاب و كنش‌گران سياسي
11. روش‌هاي تحليل نخبگان و رهبران
12. روش‌هاي تحليل نظامات (اقتصادي- سياسي- امنيتي- فرهنگي- اجتماعي)
13. روش‌تحليل سوء رفتار و جرم

ج) روش‌ها و عرصه‌هاي نوپديد در تحليل اطلاعات
1. شناسايي و تبيين روش‌هاي نوپديد در تحليل اطلاعات
2. فناوري‌ها و روش‌هاي نوين در تحليل اطلاعات
3. علوم شناختي و فراشناختي در تحليل اطلاعات
4. علوم رفتاري و تحليل اطلاعات

د) چالش‌هاي تحليل اطلاعات در جمهوري اسلامي ايران
      1.  رابطه تحليل‌گر و سياست‌گذار در جمهوري اسلامي ايران
      2.  تحليل هوشمندي در جمهوري اسلامي ايران
      3.  آسيب‌شناسي تحليل اطلاعات در جمهوري اسلامي ايران