آموزشی
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو دانشكده اطلاعات در سال 1395
بسمه تعالي
وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود، در مقطع كارشناسي   پيوسته، از ميان داوطلبان مرد واجد شرايط، جهت تحصيل در دانشكده اطلاعات دعوت به عمل مي‌آورد.
علاقه‌مندان مي‌توانند در صورت داشتن صلاحيت‌هاي عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند و پس از قبولي در آزمون اختصاصي دانشكده و طي نمودن مراحل گزينش و پذيرش نهايي، در رشته‌هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات مشغول به تحصيل شده و از مزاياي دانشجويي و نيز استخدام در وزارت اطلاعات بهره‌مند گردند.
راهنما ي ثبت نام از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور و شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات:
 داوطلبان علاقه‌مند در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني مي‌بايست:

1- نسبت به انتخاب بند اعلام علاقمندي به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشكده‌ اطلاعات، مندرج در فرم تقاضا نامه‌ي اينترنتي ثبت نام آزمون سراسري سال1395،‌ اقدام نمايند.
2- در آزمون سراسري سال 1395 شركت نمايند.
3- پس از اعلام نتايج اوليه‌ي آزمون سراسري توسط سازمان سنجش، در صورتيكه مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي روزانه شده‌اند،كد رشته‌هاي تحصيلي دانشكده‌ي اطلاعات را به ترتيب علاقه‌مندي خود در اولويت‌هاي نخست فرم انتخاب رشته‌ اينترنتي درج نمايند.
4 - پس از اعلام ليست پذيرفته‌شدگان از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، مركز سنجش و پذيرش دانشكده اطلاعات، داوطلبان‌ را از طريق
    تماس تلفني براي شركت در آزمون اختصاصي دعوت خواهد نمود و سپس قبولي‌هاي نهايي به گزينش وزارت اطلاعات معرفي مي‌گردند.
5 – پس از تاييد نهايي گزينش وزارت اطلاعات، دانشجويان امكان ثبت نام و تحصيل در دانشكده را خواهند داشت.
شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشكده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات براي پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي:
1 - تدين به دين مبين اسلام.
2 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3 - داشتن اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
4 - احراز صلاحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطلاعات.
5 - برخورداري از سلامت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطلاعات.
6- داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه‌اي باشند.
7 - حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي 22 سال تمام مي‌باشد ( متولدين 1374 به بعد).
8 – حداقل معدل كتبي ديپلم براي داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي رياضي فيزيك و علوم تجربي 14 و علوم انساني 15 مي‌باشد.
 9- پذيرفته‌شدگان دانشكده اطلاعات مي‌توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازي را در وزارت اطلاعات طي كنند.
10- دانشجويان در طول دوره‌ي تحصيل، از كمك هزينه برخوردار مي‌باشند و پس از فارغ‌التحصيلي، در وزارت اطلاعات استخدام خواهند شد.
11- دانشكده اطلاعات براي دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي‌نمايد.
12- تحصيل در دانشكده اطلاعات تمام وقت، به صورت شبانه روزي و با بهره‌گيري از امكانات بسيار مناسب خواهد بود.
13- دانشجويان مقطع كارشناسي در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي از زبان‌هاي زنده دنيا و امور فوق برنامه مي‌باشند.
14- در صورتي كه پذيرفته‌شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را پرداخت نمايند.
15- به دانشجويان پس از اتمام مدت تحصيل و انجام تعهدات، گواهي‌نامه فارغ التحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي‌گردد.
 
رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارشناسي دانشكده اطلاعات
 
رديف
نام رشته
ظرفيت پذيرش
رديف
نام رشته
ظرفيت پذيرش
رديف
نام رشته
ظرفيت پذيرش
1
امنيت بين الملل
50 نفر
5
امنيت اقتصادي
50 نفر
9
پژوهشگري امنيت
50 نفر
2
امنيت نرم
50 نفر
6
ضد تروريسم
50 نفر
10
علوم سياسي
50 نفر
3
امنيت اطلاعات
50 نفر
7
علوم فني امنيت
50 نفر
11
علوم اجتماعي
50 نفر
4
حفاظت اطلاعات
150 نفر
8
مهندسيفناوري اطلاعات و ارتباطات
50 نفر
12
مديريت
50 نفر
 
توجه:
        جهت كسب اطلاعات بيشتر به دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور  به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نماييد.
فايلها
شرايط دانشکده اطلاعات.pdf 189.851 KB