وزارت در آینه قوانین و مقررات
قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن
 
از قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن
مصوب 24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي
 
تبصره 2 ماده43- اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحويل مي ‌گردد:
1.دستگاه‌هاي گيرنده با فركانس‌هاي غير مجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاه‌هاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي خواهد شد.
2. (لغو شد به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 7/6/1390 )
3.تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفن‌هايي كه به منظور جاسازي در اشياي مختلف استفاده مي گردد.
4. دوربين‌هاي مخصوص امور جاسوسي.
5.مواد شيميايي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي‌شود.