ستاد خبری
جعل و غصب عنوان وزارت اطلاعاتهموطنان گرامي ،

             
سربازان گمنام امام زمان (عج) بي نام و نشان خدمت مي كنند. هركس خود را كارمند وزارت اطلاعات معرفي نمود و قصد سوء استفاده داشت ، حتما كلاهبردار است . مراتب را سريعا به 113 اطلاع دهيد.
 
 
شهروندان گرامي ،

              كاركنان وزارت اطلاعات هرگز هويت شغلي خود را نزد ديگران فاش نمي كنند. بنابراين هركس ادعا كرد مامور وزارت اطلاعات است ، قطعا شياد است . با 113 تماس بگيريد.
 
 
هموطنان گرامي ،

          كاركنان وزارت اطلاعات ، فاقد هرگونه كارت شناسايي هستند. لذا چنانچه فردي كارت وزارت را به شما نشان داد، حتما كلاهبردار است . با 113 تماس بگيريد .
 
 
         وزارت اطلاعات حافظ امنيت و منافع شهروندان است . هركس با عنوان كارمند وزارت اطلاعات قصد سوء استفاده مادي و معنوي را داشت ، حتما كلاهبردار است و قادر به حل كمترين مشكل شما نخواهد بود. مراتب را به 113 اطلاع دهيد .
 
 
         وزارت اطلاعات داراي هيچگونه شركت اقتصادي و غير اقتصادي نيست . هركس تحت اين عناوين خود را به شما معرفي كرد،حتما كلاهبردار است . با 113 تماس بگيريد.